اثربخشی آموزش‌های علمی ـ کاربردی بر اشتغال و توسعه اقتصادی بخش علوم دامى
57 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات سومين كنگره وزارت علوم
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی